זמני השיעורים

  • שיעור מוקדם 8:00 - 8:45
       
    או
    מפגש בוקר 8:30 - 8:45
  • שעה ראשונה 8:50 - 9:35
  • שעה שניה 9:35 - 10:20
  •  הפסקת בוקר 10:20 - 10:40
  • שעה שלישית 10:40 - 11:25
  • שעה רביעית 11:25 - 12:10
  •  הפסקת צהריים 12:10 - 12:35
  • שעה חמישית 12:35 - 13:20
  • שעה שישית 13:25 - 14:10
  • שעה שביעית 14:15 - 15:00
  •  הפסקה 15:00 - 15:10
  • שעה שמינית 15:10 - 16:05
  • שעה תשיעית 16:05 - 16:50
  • שעה עשירית 16:50 - 17:35
  זמני השיעורים עשויים להשתנות בהתאם לשיעורים הספציפיים שבמערכת השעות. אנא התעדכנו.
בבית הספר אין צלצולים. אחריות התלמידים ואנשי הצוות להגיע בזמן ולסיים בזמן את הפעילויות.
 

Comments