עונש לאלעד

שים לב!

לא שמעת את הצד של אלעד. נכון שמעשהו של אלעד היה חמור, אבל לא יהיה הוגן לקבל את גרסתו של אפרים בלי לשמוע את גרסת הצד השני.

Comments