כבוד השופט

מזמין: אפרים
מוזמן: אלעד

אפרים: אלעד נשך אותי ביד.

אתה חבר הוועדה. מה תעשה?
Comments