מצבי צבירה ותהליכים כימיים ופיזיקליים בבישול

מצב צבירה - אנציקלופדיה  ynet

גז  - אנציקלופדיה  ynet
נוזל - אנציקלופדיה  ynet
מוצק -  אנציקלופדיה  ynet

הסבר מדעי מורחב על מצבי צבירה - מכון דווידסון לחינוך מדעי, מכון וייצמן למדע. 

המחשה של שינוי מצב הצבירה של המים המתרחש בעת החימום - הכיתה האינטראקטיבית, מט"ח

סרטון על שלושת מצבי הצבירה  - סרטון באנגלית עם כותרות בעברית

סרטון על שלושת מצבי הצבירהComments