מחוון לכתיבת מתכון1. האם מצוין שם המתכון

2. האם המתכון מחולק לרשימת חומרים, כלים ואופן ההכנה

3. האם מצוינת רשימת המרכיבים הנחוצים להכנה והכמות המדויקת?

4. האם מצוינת רשימת הכלים הנחוצים להכנה?

5. האם ההוראות כתובות על פי רצף ברור?

6. האם כל הוראה כתובה בסעיף נפרד?

7. האם ההוראות מנוסחות בדרך ברורה ומדויקת?

8. האם ההוראות כתובות בפעלים המתאימים? ההוראות יכולות להופיע באחד משלושת האופנים הבאים:

   א.פעלים בציווי (חתכו).

    ב.פעלים בהווה – בלשון רבים (חותכים).

    ג.שימוש בשם הפועל/צורת המקור  (יש לחתוך).

האם המתכון כתוב ללא  שגיאות כתיב? אם אתם לא בטוחים כדאי לתת לחבר לעבור על המתכון שלכם.

האם יש הקפדה  על פיסוק מתאים? סימני הפיסוק צריכים להיות צמודים למילה. את הרווח צריך לשים לאחר סימן הפיסוק. כמו כאן.Comments