צוות עריכה של הספר

התחומים בהם נדרשת העזרה של צוות עריכה:

1. ניהול תהליך בחירת השם לספר - (אלה - גיא)
2. עיצוב כריכה קדמית ואחורית של הספר - (אלון - נועה וקורל) (אלה - אופק איזון ודור ספס)
טקסט בכריכה אחורית - (אלון - נועם) 
3. כתיבת דף ההקדמה לספר - (אלון - אביב) (אלה - איתמר)
4. כתיבת דפי הרחבה לגבי תהליכים כימיים ופיזיקליים 
5. עריכה לשונית - (אלון - מיכל) 
6. עריכה גרפית 

איך עובד צוות העריכה:
בחרו את אתם מעוניינים להצטרף לצוות העיצוב או לצוות הכתיבה 
חשוב ששני הצוותים יעבדו בתיאום. עיצוב דפים יעשה תמיד לאחר סיום שלב הכתיבה. 
 
  עיצוב כתיבה
 ניהול תהליך בחירת השם לספר
א. סיעור מוחות לגבי רעיונות אפשריים
ב. יצירת שאלון בין ילדי הכיתה לבחירת האפשרות המועדפת
 עיצוב כריכה קדמית ואחורית של הספרכריכה קדמית צריכה לכלול:
שם הספר
שם הכיתה
שם ולוגו של בית הספר
תמונה / תמונות מזמינות
כריכה אחורית צריכה לכלול:
תקציר מידע על הספר (עד 100 מילים)
תמונה/ ות שיש בהן מידע משלים לזה שבכריכה

תקציר מידע על הספר
 כתיבת דף הקדמה לספרעריכה גרפית של הדף לאחר שנכתבהסבר על תהליך העבודה בפרוייקט וההקשר ליצירת הספר
* מה כולל הספר
* איך נוצר הספר - 
* מה היתה מטרת הפרוייקט
* מה השלבים שעברנו בפרוייקט
* שמות ותפקידים של חברי צוות העריכה
כתיבת דפי הרחבה לגבי תהליכים כימיים ופיזיקליים עיצוב הדף לאחר שנכתב 
 עריכה לשונית
תיקונים בכל מה שנוגע לכתיבה בכל אחד מהדפים:
* לוודא שיש את כל החלקים הנדרשים ולהשלים במידה וחסרים
* תיקון שגיאות כתיב או טעיות הקלדה
* שיפור הניסוח
* סימני פיסוק 

 עריכה גרפיתעיצוב גרפי של כל אחד מהדפים:
יעשה לאחר העריכה הלשונית
אחידות של הטקסטים:
גודל הגופן
הדגשה
מחיקת שורות ועמודות מיותרות
התאמת גודל הטקסט והרקע לכמות הטקסט (הן בטבלאות והן בקופסאות הטקסט החופשי)
שינוי רקע או התאמת התמונות במקרה הצורךComments