פרויקט חתיכת חומר




השאלה המובילה: כמה סוגי חומרים שונים אפשר להכניס לקופסת גפרורים


התוצר:

פריסת מכלול החומרים שהצלחתם להכניס לקופסת הגפרורים
רשימה ממוינת של החומרים לפי המפתח אותו בחרתם

איך מחשבים את מספר החומרים בקופסא:

•במקרה של חפצים המורכבים ממספר רב של חומרים נחשב עד 3 חומרים לחפץ
•יספרו רק חומרים שאתם יודעים את שמם (לדוגמא – "החומר ממנו עשוי ראש של גפרור" לא מתקבל!)
•אתגר: כל נוזל או גז שתצליחו להכניס לקופסה – יחשב כשלושה חומרים שונים!

    




    ידע:

הבחנה בין גוף לבין החומרים ממנו הוא עשוי
הכרות עם תכונות חומרים

        מיומנויות:

מיון על פי תכונות משותפות

        הרגלים:

הגשת מטלות בזמן
עבודה בכיתה
סדר וארגון

ĉ
xstaff.bibery@hadash-holon.org.il,
18 בינו׳ 2014, 13:53
ĉ
xstaff.bibery@hadash-holon.org.il,
18 בינו׳ 2014, 13:53
ĉ
xstaff.bibery@hadash-holon.org.il,
18 בינו׳ 2014, 13:52
ĉ
xstaff.bibery@hadash-holon.org.il,
18 בינו׳ 2014, 13:52
ĉ
xstaff.bibery@hadash-holon.org.il,
18 בינו׳ 2014, 13:53
Comments