למידה בשעת חירום

למידה בשעת חירוםהמצב כרגע: שגרה

בשעת חירום יפורסמו כאן הנחיות שיאפשרו המשך השגרה והלמידה גם כאשר לא מתקיימים לימודים במבנה בית הספר.


תרגיל למידה מרחוק התקיים לאחרונה ביום חמישי ז' באדר תשע"ח ה-22.02.18
בין השעות 14:00-21:00 לתלמידי מחוזות דרום ותל אביב. 
במסגרת התרגיל קיימו המורים והתלמידים שיח מקוון וביצעו מרחוק מטלה לימודית מקוונת.


יש עם מי לדבר

קישורים שימושיים לשעת חירום:

אתר לומדים מרחוק של משרד החינוך
למידה מרחוק באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך


אתרי עזרה בשעת חירום:

הנחיות לבעלי תפקידים בשעת חירום

Comments