למידה בשעת חירום

למידה בשעת חירוםהמצב כרגע: שגרה ורגיעה

בשעת חירום יפורסמו כאן הנחיות שיאפשרו המשך השגרה והלמידה גם כאשר לא מתקיימים לימודים במבנה בית הספר.

יש עם מי לדבר
קישורים שימושיים לשעת חירום:
אתר לומדים מרחוק של משרד החינוך
למידה מרחוק באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך


אתרי עזרה בשעת חירום:

הנחיות לבעלי תפקידים בשעת חירום

Comments