למידה בשעת חירום

למידה בשעת חירוםהמצב כרגע: שיגרה ורגיעה

בשעת חירום יפורסמו כאן הנחיות שיאפשרו המשך השגרה והלמידה גם כאשר לא מתקיימים לימודים במבנה בית הספר.


יש עם מי לדבר

קישורים שימושיים לשעת חירום:

אתר לומדים מרחוק של משרד החינוך
למידה מרחוק באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך


אתרי עזרה בשעת חירום:

הנחיות לבעלי תפקידים בשעת חירום

Comments