וועדת מחשוב

תיאור השיעור:
חברי וועדת מחשוב אחראים על התפעול, התחזוקה וההתקנה של מחשבי בית הספר, ומסייעים לשימוש במחשבים בכיתות שלהם.
במפגשי הוועדה נבנה פתרונות לצרכים התפעוליים של מערכות המחשוב בבית הספר. נטפל בעגלות המחשבים, נתקין תוכנות, ונלמד על מבנה המחשב.
מורה: טל מוזס
מועד: ימי ב', שעה 5
דרישות: הגעה לכל המפגשים..
אחריות לציוד המחשבים במהלך הלימודים בכיתות
הערכה:
  • הערכת עמיתים על אופן התפקוד בוועדה ובכיתות.
  • הערכת המורה על השתתפות פעילה במפגשים ובמשימות הוועדה.
ציוד:
מחברת / קלסר
כלי כתיבה
כללי השיעור:
לא אוכלים ושותים במהלך שיעור עם מחשבים.
אנו שומרים על הציוד ועל האווירה הלימודית בכיתה.