עבודות השלמה לחופשה

במהלך חופשת הקיץ עליך להשלים עבודה במתמטיקה.
את העבודה יש להגיש בכתב, על דפים משובצים, בבית הספר – עד התאריך 14.7.13.
הגשה מאוחרת תתאפשר בתאריך 30.7.13 (ביום זה בלבד).
התרגילים לעבודה נמצאים בדפים המצולמים שקבלת. ניתן למצוא את הדפים גם בעמוד זה:

בהצלחה,
צוות מתמטיקה


Ċ
טל מוזס,
25 ביולי 2013, 12:32
Ċ
טל מוזס,
25 ביולי 2013, 12:32
Ċ
טל מוזס,
25 ביולי 2013, 12:32
Ċ
טל מוזס,
25 ביולי 2013, 12:32
Ċ
טל מוזס,
25 ביולי 2013, 12:32
Ċ
טל מוזס,
25 ביולי 2013, 12:32
Comments