שיעורים‏ > ‏

ג'ודו מתמטיקה


חגורות ג'ודו מתמטיקה
שנת הלימודים הסתיימה. השלמנו את הלמידה בסבב החגורות הראשון, והגענו עד לחגורה הכחולה השנייה.
עבודות השלמה לחופשה

חופשת הקיץ מטילה עליכם את האחריות, ונותנת לכם את ההזדמנות להשלים חובות שהצטברו במהלך השנה. על מי שלא עמד במבחנים לקבלת אחת או יותר מהחגורות להגיש עבודת השלמה.


מבנה לימודי ג'ודו מתמטיקה
ג'ודו מתמטיקה
 1. מעתה אפשר יהיה לגשת לשלושה מבחנים בכל חגורה לכל היותר.
  ילד שלא יצליח לעבור את שלושת המבחנים יקבל עבודת תרגול כדי לסייע לו להגיע לרמת הידע הנדרשת.
  א
  נחנו ניידע את כל ההורים של הילדים שקיבלו את העבודה ונבקש מהם לחתום על העבודה לאחר שהילד סיים אותה, כדי לחזק את המעורבות של ההורים בתהליכי הלמידה. 
 2. מעתה יתקיימו שיעורי המתמטיקה בימים קבועים. זאת במטרה לסייע לילדים בהתארגנות וההערכות:
  כיתות אורן, אירוס, אגס ואשל: בימים ראשון (עם הלל), שלישי וחמישי (עם המורה למדעים).
  כיתות אלון ואלה: בימים ראשון (עם הלל), שלישי ורביעי (עם המורה למדעים).