מבחני קיץ מדעים ז

מבחן הקיץ במדעים יכלול את הנושאים הבאים:

גוף האדם: כלי דם, תאים.

אנרגיה - סוגי  אנרגיה, מקורות אנרגיה, גלגולי אנרגיה

מיומנויות מיון

מדעי החומר:

ההבדל בין גוף לחומר

מסה, נפח וצפיפות

תכונות חומרים

השלבים בתהליך התיכון


כדי להתכונן למבחן עליכם לעבור על כל המידע בקבצים המצורפים בעמוד זה ולוודא שאתם יודעים להשיב על השאלות המופיעות בחלק מהקבצים.

בשאלות ניתן לפנות ליעל ביבר בדואר אלקטרוני bibery@hadash-holon.org.il


ć
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:11
ĉ
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:16
ć
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:18
ć
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:19
Ċ
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:20
ĉ
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:21
Ċ
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:21
Ċ
טל מוזס,
27 ביוני 2014, 7:22
Comments