ארכיון‏ > ‏

הנחיות למבחני קיץ

מבחני הקיץ מועד א' יתקיימו במועדים הבאים:

יום שלישי 15.7.14 בשעה 11:00

יום חמישי 17.7.14 בשעה 10:00

יום ראשון 20.7.14 בשעה 10:00

יום שלישי 22.7.14 בשעה 10:00

יום חמישי 24.7.14 בשעה 9:00


מבחן הקיץ מועד ב' יתקיים ב:

יום חמישי 14.8.14 בשעה 10:00

  • תוכל/י לגשת לכל אחד מהמבחנים שעליך להשלים בכל אחד מארבעת המועדים המצויינים במועד א'.

  • ניתן לעשות רק מבחן אחד בכל מועד. במידה ועליך לגשת למספר מבחנים, יש להגיע לכל אחד מהמבחנים במועד נפרד.

  • במידה ולא הגעת למבחן בשל מחלה, יש להגיע למועד ב'

  • במידה ולא תהיה בארץ במהלך כל תקופת המבחנים יש לידע מראש את החונכ/ת.  

  • תלמיד שלא יעבור את המבחן במועד א' יקבל הודעה על כך וייגש למבחן נוסף במועד ב'.

למועד ב' יכול לגשת רק מי שלא עבר מבחן במועד א'.


תלמיד שלא יגיע למבחן או שלא יעבור את המבחן גם במועד ב' יופנה לוועדה פדגוגית שתחליט לגבי המשך לימודיו.