משימת החלל - ההתחלה


יוצאים לדרך! הנה כמה צעדים ראשונים:

1. מצאו את חברי הצוות שלכם.
2. תנו שם חדש למשימת החלל שלכם.
3. פתחו מסמך משותף ב-google-Drive, שנו את שם המסמך לשם שבחרתם, שתפו את כל חברי הצוות ואת המורה שלכם למדעים.
4. בתוך המסמך:
    א. כתבו כותרת מעוצבת.
    ב. כתבו את שמות חברי הצוות שלכם.
    ג. כתבו בגדול 3 שאלות:
       לשם מה?
      לאן?
      איך?
5. מתחת לשאלה הראשונה ("לשם מה?") כתבו לאיזו מטרה, מבין המטרות עליהן דברנו בשיעור, אתם הכי מתחברים? נסו לנמק את בחירתכם.
(תזכורת: דברנו על מספר מטרות של טיסה לחלל - מחקר מדעי, התיישבות, תיירות, גילוי משאבים חדשים, מציאת מאגרים של משאבים מוכרים, חיפוש צורות חיים, גילוי היקום)


Comments