שאלון כיוונון בשלבי פיתוח המוצרהעתיקו את הטקסט הצבוע בכחול והדביקו אותו במסמך דואל חדש. 
השלימו במסמך הדואל את המילים החסרות בכל מקום בו מופיע קו תחתון. 
שלחו את הדואל למורה למדעים (טל, עידו או יעל)

החפץ המקורי שבחרנו הוא ________.
השימוש העיקרי של החפץ הוא _________.
החומרים העיקריים מהם הוא עשוי הם __________.
התכונות של החומר _________ הן _______________________.
חומר בעל תכונות הפוכות הוא _________ ותכונותיו הן ______________.
 כשמחליפים בין החומר ________ לחומר __________ מתקבל מוצר חדש. 
השימושים של המוצר החדש יכולים להיות ___________________.
שלב נקודת המוצא, לפני תהליך הפיתוח
1. האם החפץ המקורי איתו התחלתם הוא חפץ שימושי ואינו חפץ אלקטרוני?
2. האם ברור לכם מה הן התכונות של החומרים מהם עשוי החפץ המקורי?
3. האם ברור לכם מה התרומה של תכונות החומרים מהם עשוי החפץ המקורי לשימוש בו?

שלב פיתוח ראשוני של המוצר
4. האם החומר שהוחלף שונה באופן מהותי מהחומר במוצר ממנו התחלתם?
5. האם הצלחתם למצוא שימוש מתאים ומשכנע למוצר החדש, אחרי החלפת החומר?
6. אילו מוצרים דומים למוצר שפיתחתם קיימים כבר? מה הייחוד של המוצר שלכם לעומת המוצרים הקיימים? 
7. האם מצאתם למוצר החדש שימוש יצירתי?Comments