לקראת הכנת תיק מוצר

1. דף תכונות מוצרים - האם יש פירוט בהיר של תכונות החומרים מהם מורכב המוצר:
א. האם יש התייחסות לכל החומרים 
ב. האם יש התייחסות לכל  התכונות הרלוונטיות בכל חומר 

2. שרטוט  ודגם המוצר 
א. האם מבינים מהשרטוט ומהדגם את הרעיון של המוצר
ב. האם השרטוט והדגם אסתטיים 

3. פרזנטציה
א. האם הדוברים דיברו באופן ברור
ב. האם הדוברים הסבירו את הרעיון במוצר שלהם
ג. האם ההצגה היתה מקורית 
ד. האם ההצגה היתה משכנעת. 
Comments