מבנה דף רציונל


א. שם המוצר
ב. תיאור המוצר
ג. למה הוא משמש
ד. הצורך עליו הוא עונה
ה. איך הגענו אליו (מאיזה חפץ מקורי התחלנו, איזה חומר החלפנו)
Comments