התרסקות קולומביהאילן רמון ז"ל, האסטרונאוט הישראלי הראשון, בשיחה עם ראש הממשלה אריאל שרון, מהחלל


צפיה מדקה 21:45 עד 24:20 (איכות ההקלטה לא טובה כל כך)

האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון ז"ל, בשיחה מהחלל עם ראש הממשלה

Č
  חשש לשלום אנשי הצוות


צפיה מ 7:40

לקראת נחיתה

צפיה מהתחלת הסרטון עד 2:30    צפיה 7:44

הקשר עם המעבורת ניתק

צפיה מתחילת הסרטון עד 3:40