פירוט לגבי תכונות חומרים


מצב צבירה - תכונה של חומר המתארת את אופן הצטברותם של החלקיקים מהם הוא בנוי. בשלב זה ילמדו התלמידים לזהות ולאפיין את שלושת מצבי הצבירה (מוצק, נוזל וגז) ואת המעברים ביניהם ברמת המאקרו.

צפיפות (מסה סגולית) של חומר מלמדת על כמות החומר (מסה) שנמצאת בנפח נתון (צפיפות= מסה/נפח). חומר "כבד"* הוא חומר בעל צפיפות גבוהה וחומר "קל"* הוא חומר בעל צפיפות נמוכה. תכונה זו תידון בהרחבה בתת-הנושא השני העוסק גם במסה ובנפח.

אופטיות - תכונות אופטיות של חומר מתארות את תגובת החומר לאור הפוגע בו. (העברה, החזרה, שבירה וכדומה). לדוגמא, שקיפות היא תכונה המתארת את יכולת החומר לאפשר מעבר קרני אור דרכו.

מוליכות חשמלית - תכונה המתארת את יכולתו של החומר להעביר דרכו זרם חשמלי. קיימות דרגות שונות של מוליכות חשמלית. בקצה האחד של הסקלה הרציפה של הדרגות השונות של ההולכה החשמלית, ניתן למצוא חומרים המוליכים חשמל היטב ומכונים "מוליכים" (כמו יסודות מתכתיים מסויימים) ובקצה השני של הסקלה נמצאים חומרים שמוליכותם זניחה ומכונים "מבדדים" (כמו עץ, פלסטיק פשוט וקלקר).

מוליכות  חום – תכונה המתארת את מידת העברת החום על ידי החומר.

תכונות מכניות- תכונות המתארות את תגובת (התנהגות) החומר בעקבות פעולת כוחות חיצוניים עליו, למשל: חוזק – תכונה המתארת עמידות החומר בפני כוחות מתיחה ו/או לחיצה ו/ או קריסה; אלסטיות – תכונה המתארת את יכולתו של חומר שהופעל עליו כוח לחזור למצבו הראשוני לאחר שהופסקה הפעלת הכוח עליו; פלסטיות – יכולת החומר לשנות את צורתו כתוצאה מהפעלת כוח עליו. עם הפסקת הפעלת הכוח החומר איננו חוזר לצורתו הקודמת ונשאר בצורתו החדשה; קשיות – יכולת החומר לעמוד בפני נעיצה, שריטה ושינוי צורה.

מסיסות - תכונה של חומר המתארת את היכולת שלו להיות מומס בחומר אחר (הממס), כך שתיווצר תמיסה (תערובת הומוגנית). בשלב זה נלמדת תכונת המסיסות ברמת המאקרו ובערכת ה.ל.ה שתפותח לכיתה ח' תלמד תכונה זו בהרחבה וברמת המיקרו.

דליקות תכונה של חומרים הקשורה ליכולת שלהם לבעור בנוכחות חמצן.

* הערה לגבי ייחוס התואר "כבד" או "קל" לחומר – הכוונה היא למסה הסגולית (הצפיפות) של החומר, כלומר תואר יחסי הנובע מהשוואה בין שני חומרים בעלי נפח זהה אך מסה שונה.


תכונות הגזים המרכיבים את האוויר

האוויר הוא תערובת של גזים. באוויר החדר יש כ 78% גז חנקן, כ 21% גז חמצן, כ 0.03% פחמן דו חמצני והשאר גזים נוספים (כגון מימן וארגון) המהווים פחות מאחוז אחד.

החמצן הוא אחד ממרכיבי האוויר. בטמפרטורת החדר, החמצן הוא גז חסר צבע וריח, מעודד בעירה וחיוני לנשימה. הפחמן דו-חמצני אף הוא גז (בטמפרטורת החדר) חסר צבע וריח, הוא חומר שמכבה בעירה, הוא כבד מהאוויר ונפלט בנשימה (הנזק נגרם אם הוא לא נפלט ומצטבר בגוף). המימן הוא גז חסר צבע וריח, קל מהאוויר ונפיץ. השימושים בגזים אלו נקבעים במידה רבה בהתאם לתכונותיהם.   

 


Comments