תכונות חומרים

חומרים - תכונות ושימושים


תכונות פיסיקליות 
צפיפות
טמפרטורת היתוך 
טמפרטורת רתיחה
הולכת חום
התפשטות תרמית
הולכת חשמל

תכונות כימיות 
תגובות במגע עם חומרים אחרים - למשל מסיסות. 

תכונות מכניות 
חוזק (כמה לחץ אפשר להפעיל עליו)
אלסטיות (יכולת החומר המעוות לחזור לצורתו ההתחלתית לאחר שחרור מכח חיצוני, קפיץ)
פלסטיות (יכולת החומר לשנות את צורתו ולשמור על צורתו החדשה לאחר שחרור מכוחות חיצוניים)
קשיות - (יכולת החומר להתנגד לנעיצה או לשריטה)
משיכות - (יכולת החומר להתקצר או להתארך כאשר מופעל עליו עומס)

תכונות טכנולוגיות 
התנהגות החומר בזמן העיצוב או העיבוד

תכונות נוספות
דליקות
אופטיות
מגנטיות