מטלות הפרויקט

5. מטלה קבוצתית - לפתוח בלוג חדש למוצר שלכם בבלוגר הדף אליו נכנסתם הוא דף הבית של הבלוג.

4. לאחר שעברתם על הבלוג לדוגמא (שניצל שוס) - כיתבו  2 קריטריונים לבלוג טוב

3. מטלה קבוצתית - למאכל שהקבוצה בחרה: למצוא מידע בכתבות על נזקים בריאותיים שיכולים להגרם מרכיבים שיש במוצר. 
למצוא בכתבות שמופיעות בבלוג או במקור מידע אחר שתמצאו מידע על נזקים בריאותיים שיכולים להגרם מרכיבים שיש במאכל ולנסח אותו במילים שלכם בקובץ גוגל דוקס משותף לחברי הקבוצה. 
המסמך צריך לכלול את שם המוצר שלכם
שמות הכתבות מהן שאבתם את המידע וקישורים לכתבות האלו
פירוט הנזקים הבריאותיים שיכולים להגרם
לבחור את גורם הנק הבעייתי ביותר לדעתכם
לנסח שאלה שאותה תפנו לצרכנים בסקר מודעות צרכנים שאותו תערוך הקבוצה שלכם. 


2. תקציר כתבה - מידע שחברות המזון מסתירות מאיתנו
לבחור כתבה אחת מרשימת "כתבות במדיה המודפסת והאלקטרונית" המופיעה בבלוג הפרויקט
לאחר שקוראים את הכתבה לשלוח בדואל סיכום הממצאים שעולים ממנה. 
- שם הכתבה
- איזה מאכלים גורמים לנזק המצוינים בכתבה. 
- מה הנזקים שיכולים להיגרם כתוצאה מאכילת המאכלים האלו. 

את התקציר לשלוח בדואל בחשבון הבית ספרי. 

1. בעקבות צפייה בסרט "לאכול בגדול / Super Size Me"  
לנסח 5 שאלות שעולות. את השאלות יש לשלוח בדואר האלקטרוני בצירוף תמונה המייצגת לדעתכם את הפרויקט. 


Comments