מה יכלול דף המידע התזונתי בבלוג

שלב א' של בניית הדף (להגשה עד יום ג' בשעה 20:00)
פתחו קובץ בגוגל דוקס וקראו לו "דף מידע תזונתי + שמות חברי הקבוצה ועושים שיתוף לכל חברי הקבוצה. 

דף המידע צריך לכלול את הפריטים הבאים:

כותרת  ראשית - ________(הכניסו כאן את שם המוצר )

כותרת משנה "מידע תזונתי"
תמונת המוצר
רשימת רכיבים
טבלת הרכב תזונתי

כותרת משנה "תיאור שיווקי"
תיאור שיווקי של המוצר שהחברה פירסמה אודותיו. (לא יותר מפסקה)

כותרת משנה "מידע תזונתי שגילינו אודות ______ (הכניסו כאן את שם המוצר)"
עיקרי המידע התזונתי לגבי רכיבים מזיקים שיש במוצר והנזקים שהם גורמים. 
כבסיס השתמשו במידע שכתבתם בדף ההכנה לסקר.
היקף המידע צריך להיות פסקה אחת או שתיים. 
המידע צריך להיות במילים שלכם. העתקה והדבקה של מידע לא תתקבל. 

שני מקורות מידע לפחות מהם הפקתם את המידע התזונתי לגבי רכיבים מזיקים והנזקים הבריאותיים שהם גורמים. 
את מקורות המידע הקפידו לכתוב כך: שם הכתבה, המקום בו פורסמה הכתבה, או שם האתר בו פורסם המידע. 
הוסיפו קישור למקור המידע. הקישור יהיה משם הכתבה או שם האתר בו פורסם המידע. 
דוגמא לאופן בו יש להכניס קישור תוכלו למצוא ברשימת הקישורים בבלוג הפרויקט כאן

שלב ב' של בניית הדף

בשלב הבא תוסיפו לכאן את גרף תוצאות הסקר שערכתם (רק הקבוצות שהגישו בזמן את דף ההכנה לסקר). 
Comments