טקסט מידעי לעומת טקסט שיווקי

טקסט מידעי:

מטרה - להעביר מידע לקוראים.

 מכיל - עובדות, תופעות ונתונים שונים. הוא מסביר אותם, מפרט אותם, מציג את הקשרים ביניהם וכדומה.

מאפיינים

1.     טקסט מידע הוא עובדתי,

2.     אין בו הבעת דעה אישית, השקפה, רצון, בקשה, דרישה או רגשות של הכותב.

3.     אין נוכחות של הכותב (המוען).

    4. אין נוכחות לנמען (לקורא). 

טקסט תקשורתי:
מטרה  - להשפיע על הקוראים. 

מכיל - דעות. 

מאפיינים 

Comments