ארכיון‏ > ‏

מה מאכילים אותנו

מה מאכילים אותנו הוא פרויקט שעוסק במודעות להשפעות בריאותיות שיש למזון התעשייתי, ראיה ביקורתית ביחס לפרסום ושימוש ברשתות חברתיות ככלי לאקטיביזם.
אנחנו חשופים לכמות גדולה מאד של פרסומות למזון תעשייתי. למזון הזה יש השפעות רבות שהפרסומות לא מתייחסות אליו. בפרויקט הזה ננסה לחשוף חלק מהן ולהביא את המידע לכמה שיותר אנשים סביבנו.

קריטריונים לבלוג טוב
סדר בבלגן - איך נראה הבלוג

מטלות
רשימת מטלות הפרויקט עברה לדף נפרד הנמצא כאן

אודות הפרויקט


שלבי עבודה להכנת הסקר

לוז לקראת סיום הפרויקט