קבצי קיץ


מדעים
עבודת קיץ במדעים שכבה ט - ראו קישור בתחתית הדף
עבודת קיץ במדעים לעולים ל-ט' (ראו למטה)

רוח

אנגלית
תלמידי אנגלית של אורלי טימור -מצ"ב קובץ עבודה Panorama

מתימטיקה
תלמידי מתימטיקה של המורה אשר שמיר: להלן קישור לדפי עבודה של "משבצת" http://www.mishbetzet.co.il/?id=208
דפי העבודה מחולקים לפי נושאים ולפי רמות כאשר לכל נושא שלמדנו השנה יש דף עבודה.
שימו לב שרמה א' משמעותו 4-5 יחידות ורמה ב' - 3 יחידות.
אשר ישמח לענות על שאלות במידת הצורך.
ועוד במתימטיקה של אשר: לתלמידי 3 יח"ל מצ"ב הקובץ: עבודה במתימטיקה לחופשת הקיץ לעולים ל- 3 יחל תשעהראו קישורים בתחתית הדף

וחזרה לדף הכללי של מבחנים ועבודות - מועדים לשמחהĉ
עמי פוקס,
12 ביולי 2015, 5:42
Ċ
עמי פוקס,
1 ביולי 2015, 5:37
ĉ
עמי פוקס,
1 ביולי 2015, 5:56
ĉ
מאיה מירוז,
12 ביולי 2015, 22:53
ĉ
מאיה מירוז,
12 ביולי 2015, 22:52
Comments